TSAR – konsulter inom IT

TSAR är IT-konsulter med verksamhet i Stockholm och Helsingborg. Vi har mångårig erfarenhet av utvecklingsprojekt i Microsoft .Net med tyngdpunkten på affärs- och verksamhetssystem.